Radio Sweden رادیو سوئد

Radio interview by Shakila Edizada

دریا دادور ستاره‌ای در آسمان اپرای ایران

دریا دادور، آوازخوان اپرای ایرانی، از زمان کودکی به روی سن تئاتر بازی می کرد و بازیهای کودکانه وی با مادرش خواندن شعر و آهنگ بود. این بازی ها برای دریا دادور گاهی آسان بود و گاهی هم سخت، ولی این همه خواست مادرش بود و نمی شد کاری کرد. دریا دادور دو ماه پیش برای اجرای کنسرت به استکهلم آمده بود، از وی پرسیدیم زمانی که به عقب می نگری چه احساسی در برابر مادرت داری که میشه گفت گاهی تورا مجبور می کرد که بخوانی.
برای شنیدن جواب دریا دادور به فایل صوتی مراجعه کنید.